სიახლეები

მთავარი > სიახლეები
28.05.2021

დაზღვევა და მისი მნიშვნელობა

რა არის დაზღვევა და რატომ არის ის მნიშვნელოვანი? ეს ის შეკითხვებია, რომელზე პასუხსაც ამ ვიდეოში მოისმენთ: დაზღვევა და მისი მნიშვნელობა

ვიდეო შემუშავებულია საქართველოს ეროვნული ბანკის • National Bank of Georgia-ს მიერ, დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის ჩართულობითა და German Sparkassenstiftung (DSIK)-ს მხარდაჭერით. (German Sparkassenstiftung Georgia)