მენეჯმენტი

ჩვენ შესახებ > მენეჯმენტი

სამსახურის უფროსი

დავით ონოფრიშვილი

განათლება

1994 წ.- ნიუ-იორკის კოლუმბიის უნივერსიტეტი, აშშ. (Columbia University) საერთაშორისო ურთიერთობების მაგისტრი; სპეციალობა: ეკონომიკური პოლიტიკის მართვა.

სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილე

ირაკლი თუთარაშვილი

განათლება

2005 – 2009 წწ. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ბიზნესისა და მართვის სპეციალობა, ბაკალავრის ხარისხი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი.

სამსახურის უფროსის მოადგილე

ეკატერინე წერეთელი

განათლება

ქ.თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. იურიდული ფაკულტეტი.