მენეჯმენტი

ჩვენ შესახებ > მენეჯმენტი

სამსახურის უფროსი

დავით ონოფრიშვილი

განათლება

1994 წ.- ნიუ-იორკის კოლუმბიის უნივერსიტეტი, აშშ. (Columbia University) საერთაშორისო ურთიერთობების მაგისტრი; სპეციალობა: ეკონომიკური პოლიტიკის მართვა.

სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილე

გიორგი თაბუაშვილი

განათლება

2009-2010 წწ. - ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტი (George Washington University), აშშ. ბიზნესის სკოლა, მაგისტრის სერთიფიკატი პროექტის მართვაში.

სამსახურის უფროსის მოადგილე

ეკატერინე წერეთელი

განათლება

ქ.თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. იურიდული ფაკულტეტი.