სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილე

ჩვენ შესახებ > პირველი მოადგილე

ირაკლი თუთარაშვილი

დაბადების თარიღი: 1987 წლის
4 დეკემბერი

სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილე

ირაკლი თუთარაშვილი

განათლება:

2005 – 2009 წწ. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ბიზნესისა და მართვის სპეციალობა, ბაკალავრის ხარისხი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი.

 

სამუშაო გამოცდილება:

2018 წლის 1 იანვრიდან დღემდე - სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილე.

2015 წლის 28 დეკემბრიდან - 2018 წლის 1 იანვრამდე – სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილე, ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსი.

2015 წლის 15 აპრილიდან – სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი.

2015 წლის 15 იანვრიდან – 15 აპრილამდე სსიპ საქართველოს საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური, დირექტორის მოადგილე, სადაზღვევო ფინანსებისა და ანგარიშგების დეპარტამენტის უფროსი – მოვალეობის შემსრულებელი.

2014 წლის 1 იანვრიდან – 2014 12 დეკემბრის ჩათვლით – შპს „დაზღვევის კომპანია ქართუ“ ფინანსური დეპარტამენტის უფროსი.

2013 წლის ოქტომბრიდან – 2013 წლის დეკემბრის ჩათვლით– შპს. კომპანია „არდი ჯგუფი“, ფინანსური მენეჯერი.

2012 – 2013 წწ. – შპს. „დაზღვევის კომპანია ქართუ“, ანალიზისა და ანგარიშგების დეპარტამენტის უფროსი.

2008 – 2012 წწ. – შპს. „დაზღვევის კომპანია ქართუ“, დაზღვევის სპეციალისტი.

ოჯახური მდგომაორება: ჰყავს მეუღლე და ერთი შვილი.